Park Hotel

JAWA J.Janowski K.Janowska Spółka jawna

Adres:

ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 20

58-100 Świdnica

Telefon:

fax: +48 74 853 70 98

tel: +48 74 853 77 22

tel: +48 74 853 77 23